TERMENI ȘI CONDIȚII

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Labvision

SRL, către cumpărător.

Astfel, următorii termeni se definesc astfel:

– bunuri și servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către vânzător, cumpărătorului;

– comanda: document prin care cumpărătorul solicită achiziționarea unor bunuri sau servicii prezentate în oferta Labvision;

– contract: comanda confirmată de către vânzător

2. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI

Prin lansarea unei comenzi, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își desfășoară operațiunile.

O comandă este compusă din următoarele:

– bunuri sau servicii regăsite în oferta Labvision;

– mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale;

– specificațiile cumpărătorului.

Lansarea unei comenzi nu presupune și confirmarea comenzii și a contractului. Etapele complete sunt următoarele:

– înregistrarea unei comenzi: se va genera un număr unic automat pentru fiecare comandă înregistrată;

– preluarea unei comenzi de către un agent de vânzări, în limita programului de lucru;

– livrarea unei comenzi se face după confirmarea comenzii și după stabilirea detaliilor de livrare de către agentul de vânzări sau

livrări și de către cumpărător.

Produsele aflate în oferta Labvision se pot vinde numai în baza unei comenzi. Comanda se va procesa conform pașilor mai sus

menționați în timpul programului de lucru al Departamentului de Vânzări. O comandă neconfirmată nu presupune o rezervare a

produselor.

3. PREȚUL ȘI STOCUL PRODUSELOR

Prețurile și stocul produselor sunt actualizate de la un interval de 24 de ore până la 5 zile zile. Prețurile din comenzi și proforme sunt valabile 3 zile de la data emiterii acestora. Pentru produse care se aduc pe baza de comandă specială se poate solicita achitarea unui avans de minim 30% din valoarea produsului.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduce greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a ANULA comenzile ce conțin aceste produse și de a anunța clienții în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

4. LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea produselor se face conform datelor menționate în contract/comanda.

Timpii de livrare se aplică din momentul confirmării comenzii, exceptând zilele nelucrătoare si pot varia intre una si 2 zile lucratoare.

5. RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea produselor se supune legiilor în vigoare precum și unei politici proprii de returnare în unele cazuri.

Toate detaliile despre returnare se regăsesc in contract/comanda.

6. FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este

datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Termenii si conditiile de comercializare a produselor Labvision SRL pot fi modificate prin consens al conducerii companiei.

Termenii de utilizare consemnati in prezentul document isi produc efecte juridice începând cu data de 01 Iunie 2014.

 

Consultati si Politica de confidentialitate