PROGRAME DE VOUCHERE șI CUPOANE 2022

Grupul Labvision/Scanway prezintă un program nou de emitere și utilizare de vouchere si cupoane cu începere de la 1 ianuarie 2022. Programul este destinat clienților și partenerilor grupului Labvision/Scanway și are scopul de a facilita comunicarea și implementarea politicilor de loialitate și discount, precum și implementarea campaniilor promoționale și a ofertelor speciale pe care grupul are în vedere să le desfășoare din când în când.

Pentru moment programul este compus din 2 entități și anume Vouchere-Produs (VP) și Cupoane-Bonus (CB). Modalitatea de utilizare și particularitățile specifice fiecăruia sunt prezentate după cum urmează:

MOD DE LUCRU

Pentru a putea comanda lucrări de tehnică dentară este necesar să ne solicitați crearea unui cont de client, prin email sau completând formularul disponibil pe site. După confirmarea contului dumneavoastră puteți accesa portalul client și veți putea defini și plasa prima comandă (caz).

Livrarea și facturarea lucrărilor comandate se va face conform termenelor de execuție specifice comenzii respective, factura fiscală aferentă fiind scadentă în data de 5 a lunii următoare emiterii acesteia.

Prin programul de Vouchere-Produs (VP) și Cupoane-Bonus (CB) vă oferim posibilitatea de a beneficia oricând de reduceri substanțiale ale sumelor de plată ale acestor facturi din creditul obținut la activarea VP și CB.

Exemplu generic

Prin achiziționarea și activarea unui VP înainte de data scadentă a facturilor emise (5 ale lunii), suma de plată pentru produsul VP-ului activat existentă pe aceste facturi va fi acoperită din creditul primit la activarea VP-ului. Prin activarea CB-ului primit la cumpărarea VP, din totalul rămas de plată pentru alte produse decât cele care fac obiectul creditului emis pentru VP, se va deduce valoarea CB-ului. În situația în care sumele facturate sunt mai mici decât valoarea creditelor existente, diferențele se reportează și vor fi utilizate pentru plata următoarelor facturi. În situația în care suma totală a facturilor nu este acoperită de credit, aceasta va trebui să fie plătită până la data scadenței, neputând fi acoperită, în caz de depășire, de creditul existent.

Exemplu specific

În perioada 01-31.01.2022 ați comandat și v-au fost livrate și facturate un număr de 12 cazuri, în valoare totală de 1535€, din care suma de 960€ a fost facturata pentru cape Cr-Co. La achiziționarea în data de 03.02.2022 a unui VP de tip 300 Cape Cr-co, ați primit si un CB în valoare de 500€. La activarea VP, (în aceeși zi sau cel mai târziu în data de 05.02.2022), primiți un credit VP în valoare de 1200€ (valoarea plătită pentru VP), din care suma de 960€ va fi dedusă din totalul de plată scadent, urmând să mai plătiți diferența de 1535-960=575€. Valoarea neconsumată din creditul VP acordat respectiv, 240€, se reportează, urmând a fi utilizată ulterior. Prin activarea CB-ului primit la cumpărarea VP, primiți un credit CB in valoare de 500€. Din totalul rămas de plată pentru alte produse decât cele care fac obiectul creditului emis pentru VP, respectiv 575€ se va deduce valoarea CB-ului (500€) si va trebui să mai plătiți doar 75€. În acest fel, pentru comenzi în valoare totală de 1535€, suma totală plătită de dumneavoastră va fi de 1275€ (1200 valoare VP + 75 rest de plată), beneficiind în continuare de un credit de 240€ pentru cape CrCo.

VOUCHER-PRODUS (VP)

 • Este emis fizic de către Scanway sub forma unui card și are un ID unic, nominalizat printr-un cod. 
 • Are un nume propriu care indică produsul și cantitatea cu care este asociat și are o valoare unitară precisă. De exemplu: 300 Cape Cr-Co cu valoare de 1200 euro, 150 Cape Cr-co cu valoare de 600 euro, 20 Schelete cu valoare de 1200 euro, 80 Cape Zr cu valoare de 1200 euro etc.
 • Are un termen de valabilitate fix, de 12 luni de la data emiterii, termen până la care poate fi activat.
 • Activarea unui VP se face la cererea clientului proprietar al acestuia, transmisă către Scanway, și determină acordarea unei note de credit, din partea firmei Scanway, către clientul proprietar de VP. Valoarea notei de credit este egală cu valoarea VP-ului. Nota de credit are termen de valabilitate până la 31.12 a anului calendaristic ulterior celui în decursul căruia a fost emisă. 
 • Emiterea unei note de credit determinate de activarea unui VP este publicată în momentul emiterii, pe platforma online de gestiune a serviciilor de tehnică dentară și este accesibilă si monitorizabilă online, 24/7, din portalul clientului. În situația în care prețul de referință al produsului asociat unui VP se modifică, notele de credit și creditele nealocate, sunt actualizate corespunzător, pentru a acoperi cantitatea asociată VP-ului.

Exemplu: Pretul de listă al produsului Capă Cr-Co se modifică de la 4€ la 4,5€. În acest caz, la activarea unui VP de tipul 150 Cape Cr-Co, nota de credit emisă de către Scanway va avea valoarea de 150 x 4,5€, respectiv, 675€. În același mod vor fi actualizate și creditele neconsumate, asociate unui VP activat anterior.

 • Nota de credit emisă după activarea unui VP, poate fi folosită doar pentru plata produselor asociate VP-ului și care se afla pe facturi al căror termen de plată nu a fost depășit. Nota de credit poate fi folosită pentru plata oricărui număr de facturi, pînă ce suma cumulată a acestora devine egală cu valoarea notei de credit.
 • Orice VP este transmisibil atâta vreme cât nu a fost activat și este în termenul său de valabilitate. Odată activat și nota de credit emisă, VP-ul se consideră consumat și ca urmare nu mai poate fi transmis altcuiva. 
 • Orice VP este înlocuibil în perioada de valabilitate, la cererea proprietarului către Scanway, cu unul sau mai multe alte VP-uri, cu o valoare totală egală.
 • VP-urile pot fi cumpărate de la emitent, adică firma Scanway, la valoarea nominală, acestea fiind emise în ziua confirmării încasării valorii acestora. În acest caz, fiecare VP este însoțit  de emiterea unui Cupon-Bonus, de o valoare asociată cu Voucher-ul Produs respectiv.  De exemplu, pentru un VP cu o valoare de 1200€, Scanway emite și un Cupon-Bonus (CB) în valoare de 500€, pentru un VP în valoare de 600 euro, este emis un CB în valoare de 150€ s.a.m.d.

VP-urile pot fi acordate și sub formă de bonus, de către Labvision, unui client al acestuia, în cadrul unei acțiuni de bonificatie sau de loialitate, pe care Labvision o poate desfășura ocazional. În acest caz, un VP nu este însoțit de un Cupon-Bonus (CB).

CUPON- BONUS (CB)

 • Este emis fizic de către Scanway sub forma unui card și are un ID unic, nominalizat printr-un cod.
 • Are un termen de valabilitate fix, de 12 luni de la data emiterii, termen până la care poate fi activat. 
 • Are un nume propriu care indică valoarea sa nominală și conține informații referitoare la termenul de valabilitate, VP-ul asociat, produsele neeligibile. De exemplu: Cupon Bonus 500€ asociat VP 300 Cape Cr-Co, activabil până la 31-01-2023, neeligibil pentru Cape Cr-Co.
 • Activarea unui CB se face la cererea clientului proprietar al acestuia, transmisă către Scanway și determină acordarea unei note de credit, din partea firmei Scanway către clientul proprietar de CB. Valoarea notei de credit este egală cu valoarea CB-ului. Nota de credit are termen de valabilitate până la 31.12 a anului calendaristic ulterior celui în decursul căruia a fost emisă. 
 • Nota de credit emisă după activarea unui CB, poate fi folosită pentru plata oricărui produs din catalogul de produse a lui Scanway, și care se află pe facturi al căror termen de plată nu a fost depășit, cu excepția produsului asociat VP-ului care a generat acel CB (produs neeligibil). Nota de credit poate fi folosită pentru plata oricărui număr de facturi, pînă ce suma cumulată a acestora devine egală cu valoarea notei de credit. Altfel spus, un CB 500€, emis odată cu un VP Cape 300 Cr-Co, poate fi folosit la plata oricărui produs din lista Scanway, cu excepția capelor de Cr-Co.
 • Emiterea unei note de credit determinate de activarea unui CB este publicată în momentul emiterii, pe platforma online de gestiune a serviciilor de tehnică dentară și este accesibila si monitorizabila online, 24/7, din portalul clientului. 

CB-ul nu este transferabil, spre deosebire de VP,  care este transferabil înainte de a fi activat. Odată emis, CB-ul poate fi folosit numai de către clientul căruia i-a fost remis la momentul emiterii.